island house tai po懶人包

當晚4位,人均$140,每碟野份量都算多,我地4個人share岩岩好。 海下灣海洋生物中心位於海下灣海岸公園,這裡棲息着超過60種珊瑚和120種魚類,為公眾提供了一個欣賞珍貴海洋生物的機會。 island house tai po 你亦可帶上自己的舊T-shirt 和購物袋,花點心思,重新設計出個人化的環保作品。

Maui Obituaries: Week Ending April 17, 2022 – Maui Now

Maui Obituaries: Week Ending April 17, 2022.

Posted: Sun, 17 Apr 2022 07:00:00 GMT [source]

其實我成日都會路經呢間餐廳,而且亦收藏左一段長時間,但感覺要多D人去食先開心,所以遲遲未試。 某個星期五終於約到屋企人陪我試😋,當晚6點3左右去到,場內已經半滿,以附近咁多食肆黎講,人流已經算唔錯。 試新餐廳之前,我通常都會上網做功課,揀定D熱門食物,今次都唔例外。 首先必點嘅係串燒拼盤,可以試哂豬牛雞串燒之外,仲可以試埋豬頸肉,岩哂心大心細嘅我😅。 串燒拼盤 $148串燒麻麻,偏向乾身;豬頸肉中規中矩,肉質未去到好爽但又唔會好淋,不過份量唔少。

island house tai po: 環保工作坊@中環 (海玻璃及diy 環保袋)

辣椒膏豬頸肉炒飯 $72上枱果陣有少少失望,因為豬頸肉已經切成碎粒,雖然份量唔少,但存在感偏低。 整體個炒飯幾唔錯,好有鑊氣,而且夠乾身,屋企人話最好味係佢🤤。 不過今次見佢其他食物質素都正正常常,一於試埋佢。 炒粉都好有鑊氣,加埋辣粉好惹味,蝦都爽口,不過無乜蝦味,而花生碎就有少少變味,盡量唔好撈埋黎食就無問題。 冬陰功明爐海鮮鍋 $148呢個幾特別,明爐熱住黎食,冬天食岩哂。 海鮮有青口、大蜆、蝦、魷魚,另外有大量秀珍菇,底部有粉絲。 海鮮味道好一般,稱唔上鮮味,蝦無梅、蜆無沙、魷魚無雪味已經過關,呢個價錢唔會預佢用新鮮料。 泰式墨魚脆豆卜 $58我好中意食長洲碼頭附近個炸魚肉釀豆卜,外脆內軟,所以對呢個墨魚滑釀豆卜充滿期望。 可惜,豆卜大大舊,但墨魚滑釀少少,成舊野炸到裡裡外外都乾哂,入口乾爭爭,無墨魚味,只有豆卜味。

island house tai po